Tag: Khilafah

Mendirikan Khilafah Tidak Wajib Ini Bantahan untuk DR. Ahmad Raisuni-istidlal.org
246 views

Mendirikan Khilafah Tidak Wajib? Ini Bantahan untuk DR. Ahmad Raisuni

Pembicaraan tentang khilafah dan negara Islam kembali menghangat. Bukan di publik Indonesia, akan tetapi di kalangan para aktivis...

Nyinyir Terhadap Syariat Islam, Narasi Ketakutan yang Sengaja Dipromosikan-istidlal-org
563 views

Nyinyir Terhadap Syariat Islam, Narasi Ketakutan yang Sengaja Dipromosikan

Setiap kali dakwah Islam sampai pada level seruan penerapan dan implementasi syariat dalam arti seluas-luasnya dan secara utuh,...

Tsawabit dan Mutaghayyirat, Klasifikasi Ranah Syar’i yang Harus Dipahami 1-istidlal-org
955 views

Tsawabit dan Mutaghayirat, Klasifikasi Ranah Syar’i yang Harus Dipahami (bag.1:2)

Istilah tsawabit dan Mutaghayirat dipopulerkan oleh sejumlah ulama fikih kontemporer. Di antara yang mempopulerkan kedua istilah ini adalah...

Islam Sebagai Diin Mindset Masyarakat Muslim yang Pudar di Era Negara-Bangsa-istidlal-org
871 views

Islam Sebagai Diin: Mindset Masyarakat Muslim yang Pudar di Era Negara-Bangsa

Pembaca yang budiman, pada tulisan yang lalu (baca di sini) telah diuraikan secara ringkas maksud dari ridha kepada Allah...

Kota Metropolitan
848 views

Masihkah Butuh Khilafah, Jika Negara Sudah Adil dan Makmur?

Istidlal.org - Salah satu syubhat yang dilontarkan oleh penolak tegaknya khilafah adalah bahwa ‘nilai-nilai universal’ yang mendasari tegaknya...

Keadilan
652 views

Prinsip Politik Islam : Kelima, Menegakkan Keadilan, Menjaga Kebebasan, dan Melindungi HAM

Sistem Pemerintahan Islam menegaskan penegakan keadilan, penjagaan terhadap kebebasan, dan perlindungan terhadap HAM sebagai salah satu prinsip pokoknya....

khilafah
788 views

Khilafah, Antara Sistem dan Institusi

Istidlal.org - Dari berbagai definisi Khilafah dan Imamah yang telah disebutkan oleh para ulama, Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah...

Ulama Klasik - Ilustrasi
1671 views

Khilafah Dalam Perspektif Mazhab dan Ulama Kontemporer

Istidlal.org - Pasca wafatnya Rasulullah, hingga tahun 1924, umat Islam selalu memiliki kepemimpinan politik. Para ulama menyebut sistem...

Ilustrasi
5737 views

Dalil-Dalil Syar’i Tentang Wajibnya Mendirikan Khilafah

istidlal.org Khilafah adalah kepemimpinan tertinggi, yaitu kekuasaan yang berlaku umum atas seluruh individu umat Islam, mengurus dan menjalankan...

Khilafah
11328 views

Memahami Makna Khilafah, Imamah dan Imaroh

Para ulama Islam menyebut institusi pemerintahan Islam dengan beberapa istilah. Istilah yang paling sering mereka pakai dalam kitab-kitab...